24 en 25
augustus 2019
ART
Geniet van onze tijdelijke "Witlof" expo
Dirk Bal
Dirk Bal (1964) is autodidact, realistisch kunstenaar.
Zijn eeuwige drang naar ontwikkeling en autonomie staan hem wel eens in de weg maar telkens weer weet hij zijn omgeving te verrassen.
Het realisme, de symboliek en de speurtocht naar een bijna ultieme balans in het stilleven, het model en een combinatie van deze twee zijn kenmerkend voor zijn werken. Zijn subliem eenvoudige composities zijn een reflectie van zijn persoonlijke verwondering waarbij dankbaarheid van het mogen zien voor Dirk een zeer grote rol speelt. Voor Dirk begint kunst bij de verwondering!

Schilderen kun je leren, kunst maken niet!
Dirk Bal - Berg en Terblijt - dirkbal@live.nl - www.dirkbal.nl