© Copyright - Kunstpleinolv.nl - Gemaakt door  Jeroweb / Jelle Rothenburg

Van 12:00 tot 18:00 uur

Home

Kunstenaars

Nieuws

Contact

Inschrijvingen

Archief

Stichting KunstPlein OLV

 

Naam: Stichting KunstPlein OLV

KvK-nummer 41078014

RSIN 805075719

SBI- code 94994

Postadres: Burgemeester Cortenstraat 25a 6226 GP  Maastricht

Bezoekadres : Meerssenerweg 287 6224 AH  Maastricht

 

Doelstelling Stichting KunstPlein OLV

 

De Stichting heeft ten doel:

1. A. het bevorderen, organiseren en eventueel beheren van kunst;

   B. het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het

       vorenstaande

       rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan

       zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

    A. het (doen) organiseren van kunstmanifestaties;

    B. het verrichten of doen verrichten van hetgeen met het vorenstaande

        rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan

        zijn, alles in de

        meest ruime zin van het woord.

 

3. De Stichting beoogt het algemeen nut.

4. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde winsten

    worden aangewend om het doel van de Stichting te bereiken.

 

5. Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde

    vermogen wordt

    gevormd door:

    A. giften en donaties;

    B. subsidies en sponsorbijdragen;

    C. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen  of legaten;

    D. hetgeen verkregen wordt uit door de Stichting uitgeoefende

        activiteiten;

    E. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

 

6. De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een

    bestuurder.  Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig

    voordeel ten laste van de Stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk,

    uit hoofde van aan de Stichting geleverde goederen of diensten.

 

 

Functies bestuurders:

Suzanne Stohr - voorzitter

Matthia Tacken - secretaris

Bob Ridderbosch- penningmeester

FranZ Rothenburg – bestuurslid

Harry Schreven - lid

 

Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen enkel en alleen een onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten en ontvangen verder geen beloning. De functie van bestuurder wordt namelijk op vrijwillige basis uitgevoerd.

 

De statuten  en het uittreksel uit het KVK handelsregister  kunnen op verzoek worden opgevraagd. Mail ons: info@kunstpleinolv.nl

 

 

Wie zijn wij

Inschrijving Nieuwsbrief

Krant lezen

 Doelstelling

Stichting KunstPlein OLV