© Copyright - Kunstpleinolv.nl - Gemaakt door  Jeroweb / Jelle Rothenburg

Van 12:00 tot 18:00 uur

Wie zijn wij

Inschrijving Nieuwsbrief

Krant lezen

 Doelstelling

Stichting KunstPlein OLV

Beleidsplan 2017-2018

Stichting KunstPlein OLV

 

Vooraf

 

KunstPlein OLV komt voort uit de bekende jaarlijkse kunstmarkt op het Onze Lieve Vrouweplein opgericht in 1985. Het huidige bestuur heeft dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en expertise van haar voorgangers, waarvan zij in 2014 het stokje overnamen. Vanuit deze basis ging het nieuwe team aan de slag om een eigentijds kunstevent te ontwikkelen, waarbij de kunstenaar centraal staat. Dat doel vormde en vormt nog steeds de leidraad van de vergaderingen, de vormgeving van de publiciteit en het reilen en zeilen tijdens de kunstdagen.

 

Samenstelling bestuur

 

Het bestuur bestaat uit leden die allen werkzaam zijn in de kunstwereld of er beroepsmatig affiniteit mee hebben. Zo maken een grafisch vormgever, sieradenmaker, kunstenares en kunsthistorica deel uit van deze groep. Voor het beheer van de financiën neemt een accountant deel aan het bestuur.

Doelstelling en het actuele beleid

 

KunstPlein OLV het jaarlijkse terugkerende evenement en wil een ontmoetingsplaats zijn voor jonge en oudere kunstenaars. Kunstenaars die ons al jaren trouw zijn en aan onze eisen voldoen, krijgen een plaats op het plein, maar er moet ook ruimte zijn voor vernieuwing. We willen jonge, net afgestudeerde kunstenaars aanmoedigen bij ons een plekje te reserveren om zo een stapje te maken richting naamsbekendheid en verkoop. Tevens willen we een kunstevenement zijn dat een grensoverschrijdende uitstraling heeft, door ook kunstenaars te werven uit de Euregio.

De werkzaamheden

 

Jaarlijks het laatste weekend van augustus staat KunstPlein OLV geprogrammeerd. Er is plaats voor ongeveer 50 kramen op het Onze Lieve Vrouweplein, de Graanmarkt en de Hondertmarck. Op het Onze Lieve Vrouweplein is ruimte voor de muzikale opluistering van beide kunstdagen. De professionele uitvoerende muzikanten worden met zorg uitgekozen, omdat de muziek niet alleen sfeervol moet zijn maar ook qua kwaliteit bij onze opzet moet passen. Omdat KunstPlein OLV ook een ontmoetingsruimte tussen kunstenaar en bezoeker wil zijn, worden op verschillende plekken van het plein, Het Bat en in de kerktuin statafels geplaatst.

 

De opening vindt altijd op zaterdag plaats om 12.00 uur. De inhoud ervan moet een meerwaarde betekenen in sfeer en dient tevens als blikvanger ten behoeve van de promotie van KunstPlein OLV. Gedurende de twee dagen proberen we tevens door middel van de muziek, kunstenaar interviews en theateracts de interesse in KunstPlein OLV warm te houden.

 

Het bestuur besteedt ook door het jaar aandacht aan de promotie van KunstPlein OLV. In de eerste plaats door het bijhouden van de website en het actualiseren van de informatie. Daarnaast beheren we een facebookpagina waardoor het mogelijk wordt snel in te spelen op dat wat in de kunstwereld in Maastricht speelt en ook onze eigen activiteiten te promoten en de kunstenaars al bekendheid te geven. De laatste maanden benaderen we de pers, Maastricht TV, Maastricht Radio en delen we flyers en affiches uit. Ook geven we dan een krantje uit waaraan kunstenaars een bijdrage kunnen leveren door het inleveren van kopij en fotomateriaal.

 

Overige evenementen

 

We streven ernaar om door het jaar heen aanvullende evenementen te organiseren ten behoeve om de kunstenaars, liefhebbers en eventuele sponsoren tot elkaar te brengen.  We hebben in 2015 het dertig jarig bestaan van de kunstmarkt gevierd door een lezing door cultuurhistoricus Bart-Jan de Graaf  in het Pesthuys te Maastricht. Het is de bedoeling dat deze randevenementen in het jaar 2017 en 2018 meer aandacht gaan krijgen, zodat ze tot de vast programmering van KunstPlein OLV gaan behoren.

 

De fondsen werving

 

Het werven van fondsen en subsidies wordt vanaf 2017 een vast onderdeel van de werkzaamheden van KunstPlein OLV.

 

 

Bestuur van Stichting KunstPlein OLV

Maastricht, 30 januari 2017